Välkommen till

BOENDE-JOUREN

Boende-Jourens mål är att varje individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp får möjlighet att att placeras på bästa möjliga skyddat boende där god kvalitet och personliga förutsättningar för varje individ tillmötesgås.

0708-78 89 91 • info@boende-jouren.se