Kontakta oss

0708-78 89 91 • info@boende-jouren.se

Placerar du våldsutsatta?

Du är varmt välkommen med din placeringsförfrågan till telefon: 0708-78 89 91 eller epost: info@boende-jouren.se.

Det är kostnadsfritt att be oss söka efter bästa möjliga placering utifrån varje individs unika behov.

Driver du skyddat boende och vill ingå i vårt register?

Skicka din intresseanmälan till info@boende-jouren.se

Det är kostnadsfritt att ingå i vårt register.

vill du bli volontär?

För att kunna arbeta som volontär på Boende-Jouren ska en ha:

En relevant utbildning (pågående/slutförd), som socionom, beteendevetare eller annan likvärdig, och/eller erfarenhet av arbete på kvinnojour eller annan liknande verksamhet. Kunskap om sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen. Genomgått Boende-Jourens interna utbildning. Möjlighet att alltid svara i telefon när en är ansvarig. Lämnat in utdrag ur belastnings – och misstankeregistret. Godkänt att alla samtal på Boende-Jourens telefon spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte. Godkänt att följa Boende-Jourens policy och att sträva efter att uppnå våra mål

Intresseanmälan sker endast per e-post till: info@boende-jouren.se