Vårt uppdrag

Boende-Jouren är en ideell förening som på uppdrag av myndigheter, via telefon och e-post, utan avgift förmedlar placeringsalternativ i skyddade boende över hela Sverige. Genom att söka i Sveriges största register med över 200 skyddade boenden, som drivs ideellt, av kommuner eller bolag, kan Boende-Jouren underlätta och effektivisera myndigheternas sökande efter lediga platser. Boende-Jouren sprider även kunskap inom området till myndigheter och skyddade boende, samt belyser den problematik vi stöter på i vårt dagliga arbete.

På så vis arbetar Boende-Jouren för att varje individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp får möjlighet att att placeras på ett lämpligt skyddat boende med god kvalitet. 

Hur väljer Boende-Jouren sina förslag? 

Att hitta ett skyddat boende med god kvalitet som matchar den skyddssökande individens behov är A och O för Boende-Jouren. Vi är medvetna om vikten av att en skyddssökande placeras på ett boende med rätt kompetens redan från start, särskilt med hänsyn till att de inledande åtgärderna och stödet som erbjuds kan vara avgörande för huruvida individen har möjlighet att hantera de utmaningar hen möter i en sådan utsatt situation. 

 

När Boende-Jouren tar emot ett samtal avseende placeringsförfrågan händer följande

1. Mottagaren på Boende-Jouren ställer ett antal standardiserade frågor till uppdragsgivaren för att få en samlad bild över vilka behov den skyddssökande har/vilka kriterier boendet ska uppfylla. Här ingår bland annat frågor om vilket geografiskt område som är aktuellt, viken typ av boende, särskilda behov hos den skyddssökande m.m. 

2. Genom en sökning i Boende-Jourens register väljer mottagaren, utifrån de angivna behoven/kriterierna, ut de boenden som matchar placeringsförfrågan bäst. Därefter ringer Boende-Jouren upp till dessa boenden för att stämma av om de har möjlighet att ta emot aktuell skyddssökande. Boende-Jouren rekommenderar i första hand boenden med god kvalitet. Denna bedömning grundar sig i referenstagning från myndigheter. 

3. Boende-Jouren återkommer till uppdragsgivaren, målet är inom 30-60 minuter, via telefon eller e-post, och lämnar förslag på två till fyra lämpliga boende som har lediga platser i det område som efterfrågas.

Därefter är det upp till uppdragsgivaren att besluta om eller vilka boenden som hen kontaktar, samt huruvida en placering hos någon av de föreslagna boendena blir aktuell. Ingen återkoppling från uppdragsgivande myndighet till Boende-Jouren sker.

Var med i Boende-Jourens register!

Driver ni ett boende med inriktning på skydd är ni välkomna att vara med i
Boende-Jourens register, oavsett om ni är små eller stora.

Skicka en intresseanmälan per e-post: info@boende-jouren.se

Därefter får ni, per e-post, ett frågeformulär där ni ska svara på frågor om er verksamhet. De svar ni lämnar kommer Boende-Jouren utgå ifrån när vi ska leta efter lämpliga boenden till skyddssökande.

En del av frågeformuläret avser referenser. Boende-Jouren inhämtar referenser från kommuner för att få en bra bild över kvaliteten i verksamheten.
Boende-Jouren ställer krav på att er verksamhet har god kvalitet, för att vi ska kunna föreslå ert boende till myndigheter som placerar.  Det är viktigt att vi känner oss trygga med att de skyddssökande kommer till ett boende som kan ge det skydd och stöd de behöver.

Har ni några frågor, till exempel önskar råd om hur ni kan öka kvaliteten i er verksamhet, är ni välkomna att skicka e-post till: info@boende-jouren.se

Att vara med i vårt register är kostnadsfritt.


Om ni någon gång måste tacka nej till en placering är ni välkomna att hänvisa myndigheten till Boende-Jouren för hjälp.

Boende-Jouren finns tillgängliga för placeringsförfrågan på nummer 0708-78 89 91