För dig som erbjuder skyddat boende

Erbjuder du skyddat boende och vill ingå i vår databas?

Skicka din intresseanmälan till info@boende-jouren.seDet är kostnadsfritt att ingå i vår databas.

vill du bli volontär?

Som volontär på Boende-Jouren ska man ha:

  • En relevant utbildning (pågående/slutförd), som socionom, beteendevetare eller annan likvärdig, och/eller erfarenhet av arbete på kvinnojour eller annan liknande verksamhet.
  • Kunskap om sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen samt bestämmelser om tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen.
  • Genomgått Boende-Jourens interna utbildning. Möjlighet att alltid svara i telefon när en är ansvarig.
  • Lämnat in utdrag ur belastnings – och misstankeregistret.
  • Godkänt att alla samtal på Boende-Jourens telefon spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte.
  • Godkänt att följa Boende-Jourens policy och att sträva efter att uppnå våra mål

Intresseanmälan sker till: info@boende-jouren.se