Hur går en sökning till?

Hur väljer Boende-Jouren sina förslag?

Att hitta ett skyddat boende med god kvalitet som matchar den skyddssökande individens behov är A och O för Boende-Jouren. Vi är medvetna om vikten av att en skyddssökande placeras på ett boende med rätt kompetens redan från start, särskilt med hänsyn till att de inledande åtgärderna och stödet som erbjuds kan vara avgörande för huruvida individen har möjlighet att hantera de utmaningar hen möter i en sådan utsatt situation.

När Boende-Jouren tar emot ett samtal avseende placeringsförfrågan händer följande:

Mottagaren på Boende-Jouren ställer ett antal standardiserade frågor till uppdragsgivaren för att få en samlad bild över vilka behov den skyddssökande har/vilka kriterier boendet ska uppfylla. Här ingår bland annat frågor om vilket geografiskt område som är aktuellt, viken typ av boende, särskilda behov hos den skyddssökande m.m. Genom en sökning i Boende-Jourens register väljer mottagaren, utifrån de angivna behoven/kriterierna, ut de boenden som matchar placeringsförfrågan bäst. Därefter ringer Boende-Jouren upp till dessa boenden för att stämma av om de har möjlighet att ta emot aktuell skyddssökande. Boende-Jouren rekommenderar i första hand boenden med god kvalitet. Denna bedömning grundar sig i referenstagning från myndigheter. Boende-Jouren återkommer till er (uppdragsgivaren), målet är inom 30-60 minuter, via telefon eller e-post, och lämnar förslag på två till fyra lämpliga boende som har lediga platser i det området som efterfrågats. Därefter är det upp till uppdragsgivaren att besluta om eller vilka boenden som hen kontaktar, samt huruvida en placering hos någon av de föreslagna boendena blir aktuell. Ingen återkoppling från uppdragsgivande myndighet till Boende-Jouren sker.