För placerande myndighet

Boende-Jouren samlar och kartlägger skyddade boenden i Sverige

Under 2020 har Boende-Jouren förmedlat platser till cirka 500 våldsutsatta individer. 

Vi är en ideell förening som avgiftsfritt förmedlat platser i skyddade boenden sedan 2017. Vårt syfte är att opartiskt hitta rätt boende till varje individ. Vi är avgiftsfria för alla parter för att främja en varierad marknad med stora och små boenden. Enskilt fokus ligger på att individen/familjer får rätt hjälp, därav rekommenderar vi i första hand boenden med följbara referenser för att på så sätt säkerställa kvalitén. Boende-Jourens mål är även att verka för att sprida kunskap. Syftet är att förbättra förutsättningarna för personer som behöver stöd samt hjälpa aktörer som driver boenden och berörda myndigheter.

Det unika med Boende-jouren är:

  • Att vi samlar skyddade boenden, både kvinnojourer och privatägda boenden
  • Att alla boende har samma möjlighet att kvalitetssäkras genom att vi följer upp referenser kontinuerligt
  • Att vi drivs ideellt utan vinstsyfte

Vid samtal/mail till oss sker följande:

  1. Boende-Jouren ställer några grundfrågor för att få en bild av den aktuella placeringen. Exempelvis önskat geografiskt område, särskilda behov etc.
  2. Utifrån de uppgifterna så kollar vi upp aktuella boenden och kontrollerar så att de har ledig plats.
  3. Boende-Jouren återkopplar till handläggaren med förslag på två till fyra boenden som passar placeringen. Målsättningen är inom 30 till 60 minuter beroende på hur komplicerad placeringen är.
  4. Därefter är det upp till handläggaren vilket boende man väljer att placera på.

När vi rekommenderar boenden så utgår vi från handläggarens önskemål och inkomna boendereferenser.

Informationen i Boende-Jourens databas hanteras med sekretess och delas inte offentligt.