Vårt ställningstagande​

Våld, hot och andra övergrepp är ett allvarligt samhällsproblem och ska aldrig accepteras!

Boende-Jouren arbetar för att ingen individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska behöva nekas plats i ett skyddat boende.

Hot, våld och andra övergrepp drabbar samhället hårt på flera olika plan, och de utsatta påverkas inte bara just i stunden, utan även på lång sikt. Därav är valet av skyddat boende, som kan erbjuda den hjälp individerna behöver, av största vikt.

Boende-Jouren är av uppfattningen att dessa utsatta sällan, av olika anledningar, kommer till tals offentligt. Det vill vi ändra på,  för vi vet att deras historier måste få höras och synas – de existerar och vi tänker inte glömma.

Barnen

Barnen är en särskilt utsatt grupp som ofta lider i det tysta. Vi vet att barnen tyvärr ofta glöms bort i våldsärenden, även om det på olika håll arbetas med att belysa deras perspektiv. Ett barn kanske inte får den hjälp hen behöver om föräldern/föräldrarna inte får stöd i att bryta negativa vanor och beteenden. Därav är det otroligt viktigt att de utsatta hamnar på ett skyddat boende som är lämpligt just för hela familjen.

Boende-Jouren vill uppmärksamma barnen och synliggöra deras behov som en viktigt del i vårt arbete med att ingen individ i behov av skydd ska nekas plats i lämpligt boende med god kvalitet.

Vår värdegrund

Boende-Jouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med att förmedla platser i skyddade boenden – ideell samverkan för våldets offer. Boende-Jouren arbetar för ett samhälle fritt från våld och anser att kvinnor och män ska vara jämställda och ha lika rättigheter.

Varför behövs vi?

 • För att ingen individ i behov av skydd ska behöva nekas plats i skyddat boende på grund av att ledig plats ej hittas.
 • För att effektivisera och förbättra processen för de inblandade, bland annat för att inte riskera att den som vågat "ta steget" börjar tveka.
 • För att ge de utsatta bästa möjliga hjälp genom att hitta ett boende som håller god kvalitet och möter deras individuella behov.
 • För att inspirera och motivera genom att lyfta upp de boenden/jourer som gör ett ledande kvalitetsarbete och får goda referenser av myndigheter.
 • För att öka kvaliteten på skyddade boenden runt om i landet genom att vägleda och utbilda dem, samt genom att ta in uppgifter från myndigheter om vad ett skyddat boende med god kvalitet ska erbjuda.
 • För att synliggöra vikten av aktiv och anpassad hjälp till de utsatta samt belysa barnperspektivet.

Vår Vision

 • Att varje individ i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska få möjlighet att placeras på ett skyddat boende med god kvalitet som matchar hens behov.
 • Att kunna erbjuda en sökning i ett register över samtliga boenden med god kvalitet runt om i Sverige.
 • Öka samverkan mellan skyddade boenden.
 • Underlätta för myndigheter i deras arbete.
 • Öka kunskap och kvalitet i skyddade boenden runt om i Sverige.